Musiikkineuvosto allekirjoitti teesit tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi

Suomalaiset musiikkialan toimijat ovat julkistaneet kuusi teesiä tasa-arvon, monimuotoisuuden ja yhdenvertaisuuden edistämiseksi toimialalla. Musiikkineuvosto on allekirjoittanut teesit.

Musiikin vientiorganisaatio Music Finlandin koordinoimassa, Musiikki & Media -tapahtumassa lokakuussa 2017 käynnistyneessä hankkeessa musiikkialan ammattilaiset laativat yhdessä teesit, joihin alan organisaatiot voivat sitoutua lisäämällä allekirjoituksensa mukaan.

Teesit allekirjoittaneet yritykset ja organisaatiot sitoutuvat tekemään tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelman sekä noudattamaan sitä. Toimijat sitoutuvat edistämään tasa-arvoa, yhdenvertaisuutta ja monimuotoisuutta aktiivisesti viestinnässä, rekrytoinnissa ja palkkauksessa, hallinnossa ja johdossa sekä taiteellisessa päätöksenteossa. Myös lapsilla ja nuorilla tulee olla oikeus valita musiikillinen polkunsa ilman ennakkoasenteita, taustastaan ja sukupuolestaan riippumatta.

Teesit löytyvät osoitteesta yhdenvertainenmusiikkiala.com. Sivulla on myös päivittyvä lista teesit jo allekirjoittaneista toimijoista ja linkki, jonka kautta organisaatiot voivat lisätä oman allekirjoituksensa mukaan.

Musiikkineuvosto kannustaa kaikkia musiikkialan organisaatioita tulemaan mukaan ja allekirjoittamaan teesit.

Palestiinalainen artisti Jowan Safadi vieraili Helsingissä

Jowan_RenazPalestiinalainen artisti Jowan Safadi vieraili Helsingissä tuoreen, hänestä kertovan dokumenttielokuvan julkistamisen tiimoilta. Namrud – Troublemaker -elokuva nähtiin Tenho Restobarissa Helsingissä 14. joulukuuta 2017. Fernando Romero-Forsthuberin elokuvassa seurataan Safadin elämää kantaaottavana palestiinalaisena taiteilijana Haifassa, Israelissa. Elokuvanäytöksen jälkeen ohjelmassa oli Safadin haastattelu sekä keskustelua yleisön kanssa. Lopuksi Safadi esitti muutaman kappaleen. Tilaisuuden juonsi toimittaja Renaz Ebrahimi.

Jowan Safadi oli vainotuille taiteilijoille suunnatussa Safe Haven -residenssissä Helsingissä vuonna 2016. Turvaresidenssejä organisoi Perpetuum Mobile ry:n Artists At Risk -projekti yhteistyössä Helsinki International Artist Programme (HIAP):n kanssa. Musiikkineuvosto on yksi Safe Haven Helsingin yhteistyötahoista. Safadin vierailu toteutettiin Safe Haven Helsinki -järjestöverkoston yhteistyönä.

Artists at Risk palkittiin Taiken #taideliikuttaa-palkinnolla

perpetuummobileTaiteen edistämiskeskus (Taike) myönsi #taideliikuttaa-teemavuoden palkinnon Perpetuum Mobile ry:n Artists at Risk -ohjelmalle. Palkinto on 5 000 euroa. Taiken johtaja Minna Sirnö jakoi palkinnon perjantaina 8. joulukuuta Helsingissä.

Musiikkineuvosto on yksi Artists at Risk -ohjelman Safe Haven Helsinki -projektin yhteistyöjärjestöistä. Helsingin kaupungin rahoittama Safe Haven Helsinki järjestää residenssitoimintaa kotimaassaan vainotuille taiteilijoille.

”Teemavuodella haluamme muistuttaa, että taide liikuttaa tunteitamme, taidetta ja taiteilijoita”, sanoo Taiteen edistämiskeskuksen johtaja Minna Sirnö.

”Jokaisella on oikeus taiteeseen ja kulttuuriin, niin kokijana kuin tekijänä. Taiteellisen työnsä vuoksi taiteilijat ovat haavoittuvassa asemassa ja saattavat joutua vainon kohteeksi.”

Lue lisää >

Kansalaisinfossa keskusteltiin laulamisesta

Suomalaisen musiikin päivänä 8.12. Pikkuparlamentin Kansalaisinfossa keskusteltiin siitä, miten laulaminen edistää hyvinvointia ja miten kuorotoimintaan osallistumista voidaan edesauttaa. Musiikkineuvoston ja Arkadia-seuran Laulamisesta hyvinvointia -tapahtuman paneeliin osallistuivat kansanedustaja ja Arkadia-seuran puheenjohtaja Eeva-Johanna Eloranta (sd.), kansanedustaja Aila Paloniemi (kesk.), kuoronjohtaja Marjukka Riihimäki, psykologi Pirkko Lahti sekä Sulasolin kustannusjohtaja Reijo Kekkonen. Paneelin moderaattorina toimi laulaja ja pedagogi Sanni Orasmaa Arkadia-seuran johtokunnasta.

Keskustelussa nousi esiin musiikkikasvatuksen merkitys kouluissa ja päiväkodeissa sekä tasavertaiset mahdollisuudet päästä taiteen perusopetuksen pariin. Eeva-Johanna Eloranta toi esiin huolen siitä, että lapset ja nuoret ovat eriarvoisessa asemassa esimerkiksi perheen tulotasoon liittyen tai alueellisesti. Paneeli keskusteli myös laulamisen merkityksestä niin hyvinvoinnin ylläpitäjänä kuin terapiana.

Tilaisuuden avasi Grex Musicus, ja lopuksi kuultiin Laulusta voimaa! -kuoron esitys (joht. Marjukka Riihimäki).

IMG_5255 IMG_5241 IMG_5270