Musiikkipoliittinen ohjelma on päivitetty

Musiikkineuvoston työryhmien ja hallituksen yhdessä päivittämä musiikkipoliittinen ohjelma Musiikki kuuluu kaikille on julkaistu. Se pohjautuu musiikkioikeuksiin, jotka ovat Musiikkineuvoston toiminnan lähtökohta.

Suomalainen musiikkielämä tuottaa korkeaa laatua kaikkialla Suomessa – se on saavutus, jonka taustalla on koulutusta, harrastamista, työtä ja asiantuntemusta pitkältä ajalta.

Musiikki on sivistysyhteiskunnan sielu, ja sillä on merkittävä osa kulttuuri-identiteettien rakentumisessa.

Musiikilla on hyvinvointiin ja talouteen liittyviä myönteisiä vaikutuksia, ja se luo yhteisöllisyyttä.

Musiikin elinvoimaisuutta kannattaa vahvistaa ja sen kulttuurinen ja taloudellinen potentiaali hyödyntää täysimääräisesti.

Musiikkiala tarvitsee erityisiä tukitoimia kestävään ja hyvinvointia tukevaan jälleenrakentamiseen ja kasvuun.

Tutustu musiikkipoliittiseen ohjelmaan Musiikki kuuluu kaikille >

Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -ohjeistus on julkaistu

Musiikkiala on laatinut Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -ohjeistuksen häirinnän, syrjinnän ja epäasiallisen kohtelun kitkemiseksi alalta. Ohjeistuksen ovat yhdessä laatineet Muusikkojen liitto, Suomen Musiikintekijät, Music Finland, SOA – Suomen ohjelmatoimistot ja agentit, Suomen Sinfoniaorkesterit, LiveFIN, Teosto, Gramex, Musiikkikustantajat, Musiikkituottajat – IFPI Finland, Suomen Säveltäjät ja Suomen kansallisooppera ja -baletti.

Esiinnyn edukseni – kaikille turvallinen musiikkiala -ohjeistuksen tavoitteena on selkiyttää sitä, miten häirintään ja epäasialliseen kohteluun puututaan paikallisesti.

Ohjeistus on löydettävissä osoitteessa esiinnynedukseni.fi >

Sivulle on koottu ohjeita, hyviä toimintamalleja ja hyödyllisiä linkkejä sekä ideoita siihen, miten toimia, jos näkee tai kokee häirintää, syrjintää tai epäasiallista kohtelua. Ohjeiden avulla voi myös peilata omaa toimintaa – ohjeistus tarjoaa tukea asioiden ratkaisuun ja uudelleen oppimiseen.

Ohjeistus on luettavissa sekä suomeksi että englanniksi.

Ohjeistuksen teemoista järjestetään tiistaina 16. elokuuta 2022 kaikille avoin keskustelutilaisuus. Tilaisuuden tarkemmat tiedot julkaistaan myöhemmin Esiinnyn edukseni -verkkosivuilla.

Ohjeistuksen laatimisessa on myös ollut mukana Ekvalita sekä THL. Ohjeistusta koordinoi Muusikkojen liitto ja sen graafisen ilmeen on suunnitellut ja toteuttanut Tero Ahonen.

Rapport: Enkät om likabehandling i musikbranschen

Det är vanligt att uppleva och stöta på osakligt beteende i musikbranschen i Finland. Tre av fyra respondenter har själva upplevt osakligt beteende i samband med sin verksamhet i branschen. Osakligt beteende förekommer i många olika former.

Undersökningen har beställts Finlands Musikerförbund, Finlands Musikskapare, Finska Musikförläggareföreningen, Musikproducenterna – IFPI Finland, Teosto, Music Finland, Gramex, Finlands jazzförbund, Finlands Symfoniorkestrar, Finlands Tonsättare.

Osakligt beteende förekommer i många olika former, liksom olämpliga kommentarer och diskriminering eller trakasserier på grund av etnicitet. Respondenterna förväntar sig att branschen ska göra mer för att främja likabehandling.

Syftet med enkäten var att kartlägga hur väl likabehandling förverkligas i musikbranschen. Enkäten genomfördes online under perioden 15.2.2022–8.3.2022. Enkäten besvarades av sammanlagt 1012 personer verksamma inom musikbranschen. Mer än hälften av de tillfrågade (54 %) var artister, till exempel musiker. Tre av fyra (74%) tillfrågade hade arbetat i branschen i mer än 10 år.

Studien och analysen utfördes av en tredje part Inklusiiv.

Läs mer >

Survey: Experiences of inappropriate behaviour are common in the Finnish music industry

Experiences of and encounters with inappropriate behavior are common in the Finnish music industry. According to the recent survey commissioned by organizations from the music industry, three out of four people in the music industry have experienced inappropriate behavior in the past five years.

The survey on equality in the music industry was commissioned by Finnish Musicians’ Union, Finnish Music Creators, Music Finland, IFPI Finland, The Collective Management Organisation for Recorded Music in Finland, Jazz Finland, The Finnish Music Publishers Association, Association of Finnish Symphony Orchestras, The Society of Finnish Composers, Finnish Composers’ Copyright Society Teosto.

Inappropriate behavior takes many forms, including inappropriate comments and belittling, and discrimination or harassment based on gender, sexual orientation, or ethnic background. Those working in the industry hope that music industry organizations will do more to improve the situation. Grievances have already been addressed and many actors are developing policies to prevent inappropriate behavior.

The online survey examined the implementation of equality in the Finnish music industry. The survey was answered by 1,012 people working and working in the music industry. More than half of the respondents (54%) were music performers, such as artists or musicians. Three out of four (74%) respondents had worked in the industry for more than 10 years.

The survey was conducted by an outside party, Inklusiiv.

Read more >