Freemuse ei hyväksy Migrin päätöstä

Muusikkojen ilmaisunvapautta kansainvälisesti valvova ja puolustava järjestö Freemuse on lähettänyt Suomen maahanmuuttovirastolle (Migri) kirjeen, jossa moititaan muusikon kielteisen turvapaikkapäätöksen perusteluita. Päätöksessä todetaan, että muusikon olisi turvallista palata kotimaahansa, mikäli tämä vaihtaa ammattiaan.

”Freemuse on erittäin huolissaan Suomen maahanmuuttoviraston päätöksestä, joka loukkaa ihmisoikeuksia ja kansainvälistä lakia”, sanoo Freemusen toiminnanjohtaja Ole Reitov. ”Viime vuonna Pohjoismaiden kulttuuriministerien kokous Helsingissä julisti, että ’taiteellinen ja luova vapaus, olennaisena osana ilmaisunvapautta ja ihmisoikeuksia, on tärkeä sekä kulttuurien kehitykselle että demokraattisen yhteiskunnan toiminnalle’, ja on huomiota herättävää, että Migri tulee toisenlaiseen lopputulokseen kuin valtiojohto. Tästä syystä kehotamme Migriä tarkastelemaan kyseistä päätöstä uudelleen ja tunnistamaan taiteilijoiden keskeinen rooli yhteiskunnassa. Oikeus taiteelliseen ilmaisuun on keskeinen osa ihmisyyttä.”

Freemusella on YK:ta konsultoiva status, ja sitä kuullaan säännöllisesti YK:n ja UNESCOn erityismenettelyissä.

Koko teksti Freemusen sivuilla (englanniksi) >

Declaration by the Nordic Ministers of Culture on Promoting Diversity of Cultural Expressions and Artistic Freedom in a Digital Age >

Lisätiedot:
Freemuse Executive Director, Ole Reitov: ole.reitov@freemuse.org
Freemuse Manager, Rikke Nagell: rikke.nagell@freemuse.org
freemuse.org

Music Freedom Dayn teemana naisten asema

Tänään perjantaina 3.3. vietetään Music Freedom Day’ta. Tarkoituksena on tukea muusikkojen ilmaisunvapautta, ja tänä vuonna huomiota kiinnitetään erityisesti naismuusikkojen ja -artistien kohtaamaan vainoon ympäri maailmaa.

Kansainvälistä Music Freedom Day’ta vietetään tänä vuonna kymmenettä kertaa. Muusikkojen ilmaisunvapautta valvovan kansainvälisen Freemuse-järjestön perustaman teemapäivän huomio kiinnittyy tänä vuonna naismuusikkojen ja -artistien asemaan.

Muusikot ympäri maailman kohtaavat sensuuria ja joutuvat vainon kohteeksi taiteensa vuoksi. Valtaapitävien huomio kiinnittyy kantaaottaviin taiteilijoihin ja niihin, joiden ääntä ei haluta kuulla.

Musiikkiteollisuus on epätasa-arvoinen ympäri maailman. Joissakin maissa naisten on kiellettyä laulaa tai soittaa julkisesti tai osallistua konsertteihin. Monissa paikoissa naisartisteja ahdistellaan, uhataan, pidätetään tai jopa tapetaan, jos he käyttävät ääntään. Meidän on puolustettava naisartisteja ja taistella heidän sortamistaan vastaan. Naisten ääntä ei saa hiljentää.
Deeyah Khan, elokuvaohjaaja, tuottaja, säveltäjä

Nuorisoedustajaksi valittu Pekka Löhönen

Musiikkineuvoston nuorisoedustajaksi on valittu helsinkiläinen muusikko ja musiikinopiskelija Pekka Löhönen.

Pekka Löhönen, 26, aloittaa nuorisoedustajan tehtävässä heti. Nuorisoedustaja osallistuu hallituksen ja työryhmien työskentelyyn, ja lisäksi suunnitelmissa on koota nuorisotyöryhmä. Nuorisoedustajan ja -työryhmän tarkoituksena on tuoda Musiikkineuvoston toimintaan sellaista näkökulmaa, joka alan keski-ikäistyvässä järjestötoiminnassa muuten helposti jää vähälle huomiolle.

Löhönen on sähkö- ja kontrabassoa soittava freelancemuusikko, joka on myös säveltänyt teatterimusiikkia ja toiminut erilaisten musiikkityöpajojen ohjaajana. Hän valmistuu Metropoliasta musiikkipedagogiksi kuluvan vuoden lopulla. Löhönen on kiinnostunut musiikkikoulutuksen kehittämisestä, ja hän on toiminut Metropolian popjazzmusiikin opiskelijoiden edunvalvontayhdistys Piuha ry:n puheenjohtajana ja opiskelijakunta Metkan edustajistossa.

Tuore nuorisoedustaja kertoo aloittavansa tehtävässä positiivisissa tunnelmissa. ”On kiinnostavaa nähdä käytännössä, mitä Musiikkineuvosto tekee, ja olla mukana vaikuttamassa tärkeisiin asioihin.”

Löhöstä kiinnostaa, miten nuoret, ammattilaiset, harrastajat ja kuluttajat kokevat musiikkielämän nyt ja tulevaisuudessa. ”Musiikin kulutustottumukset ja rooli muuttuvat jatkuvasti. Saa nähdä, millainen on musiikkialan ammattilaisten asema ja työkenttä tulevaisuudessa.”

lohonenKuva: Jesse Kämäräinen // H A J E . F I

Muusikolla on oikeus harjoittaa ammattiaan

Musiikkialan järjestöt eivät hyväksy sitä, että Suomen maahanmuuttovirasto vaatii muusikolta ammatista luopumista.

Muusikkona, musiikinopettajana ja musiikkiosaston johtajana työskennellyt alttoviulisti Samer Saad on muusikkoutensa vuoksi joutunut kotimaassaan Irakissa vainon kohteeksi ja tullut Suomeen syksyllä 2015. Hän on hakenut turvapaikkaa ja saanut maahanmuuttovirastolta käännyttämispäätöksen syksyllä 2016.

Käännyttämispäätöksen mukaan maahanmuuttovirasto hyväksyy tosiseikkana, että Saadia on uhattu ja pahoinpidelty muusikkoutensa vuoksi. Se ei hyväksy tosiseikkana, että Saadiin kohdistuisi tulevaisuudessa uhkaa, mikäli hän luopuu muusikon ammatista. Maahanmuuttoviraston näkemyksen mukaan Saad ”voisi kohtuudella hankkia elantonsa muutoinkin kuin muusikkona, mikäli kokee, että muusikon ammatti saattaa hänet hengenvaaraan”, sillä ”muusikon ammatti ei ole ominaispiirre, joka olisi synnynnäistä, muuttumatonta tai muulla tavalla olennaista henkilön omatunnolle tai ihmisoikeuksien toteutumiselle”.

Päätöksessä lähdetään siitä, että esittävän taiteilijan ilmaisunvapaus ei ole olennaista henkilön omatunnolle tai ihmisoikeuksien toteutumiselle. Tällainen näkemys on käsityksemme mukaan vastoin ihmisoikeuksien ydinajatusta. Päätös edellyttää, että muusikko palatessaan kotimaahansa alistuu sortoon ja ilmaisunvapauden riistämiseen henkensä säilyttämiseksi ja etsii muuta työtä josta ei aiheudu hengenvaaraa.

Päätöksen logiikkaa on vaikea ymmärtää. Vaaditut uhraukset osuvat henkilön omatunnon ja ihmisoikeuksien ytimeen. Muusikon edellytetään luopuvan keskeisistä ihmisoikeuksistaan, jotta säilyisi hengissä ja voisi siten nauttia jäljelle jäävistä rajoitetuista ihmisoikeuksistaan. Jos päätöksen sisältämää toimintaohjetta noudatettaisiin kautta linjan, se poistaisi käytännössä turvapaikkainstituution tarpeen.

Käännyttämispäätöksen ajatuskulku on toki luultavasti muusikon ainoa mahdollinen selviytymisstrategia, jos hän joutuu palaamaan kotimaahansa, mutta se ei viranomaisen päätöksen sisältönä kestä juridista eikä loogista tarkastelua etenkään ihmisoikeuksien näkökulmasta.

Kehotus luopua muusikon ammatista tukee sitä samassa päätöksessäkin tosiseikaksi katsottua ilmaisunvapauden ja ammatin harjoittamisen vapauden rajoittamista, jonka kohteeksi muusikko on kotimaassaan joutunut.

Suomen musiikkineuvosto pitää ensiarvoisen tärkeänä, ettei vainon kohteeksi joutuneita taiteilijoita kehoteta luopumaan ammatistaan ja ilmaisunvapaudestaan. Pohjoismaisen sivistysvaltion tulee puolustaa ja edistää ilmaisunvapautta sekä vapautta harjoittaa (muusikon) ammattia.

Helsingissä 17.1.2017

Suomen musiikkineuvosto