Kevätkokouksessa valittiin uusi hallitus

Musiikkineuvoston sääntömääräinen kevätkokous järjestettiin keskiviikkona 18. toukokuuta 2022 etäyhteyksin.

Kokouksessa vahvistettiin vuoden 2021 tilinpäätös ja myönnettiin hallitukselle vastuuvapaus.

Kokouksessa valittiin tuore hallitus

Kokouksessa valittiin uusi hallitus. Erovuorossa olivat puheenjohtaja Sanni Kahilainen (Muusikkojen liitto), hallituksen varsinainen jäsen Annika Mylläri (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry), varsinainen jäsen Nina Rissanen (Suomen musiikkioppilaitosten liitto ry) sekä varajäsen Leif Nystén (Finlands Svenska Sång- och Musikförbund).

Puheenjohtajaksi valittiin Niilo Tarnanen (Suomen Säveltäjät ry). Varsinaisiksi jäseniksi valittiin Sanna Katajavuori (Sulasol ry), Anna Dantchev (Muusikkojen liitto) sekä Sanna Saarinen (Suomen musiikkioppilaitosten liitto) ja varajäseneksi Paula Turkkila (Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry). Hallitusvaali suoritettiin suljetulla lippuäänestyksellä ja sen seurauksena saatu tasatulos ratkaistiin arvalla.

Hallituksen kokoonpano kokonaisuudessaan on 18. toukokuuta alkaen

Niilo Tarnanen, puheenjohtaja, Suomen Säveltäjät ry
Sanna-Mari Holma, Suomen Työväen Musiikkiliitto (STM) ry
Anna Dantchev, Suomen Muusikkojen Liitto ry
Sanna Saarinen, Suomen musiikkioppilaitosten liitto (SML)
Sanna Katajavuori, Sulasol ry

Varajäsenet:
Paula Turkkila, Ammattikorkeakoulujen rehtorineuvosto Arene ry
Kari Tikkala, Suomen musiikinopettajien liitto ry (SMOL)

Hallituksen toimintaan osallistuu nuorisoedustaja Lito Gilberto.

Kiitos puheenjohtajana toimineelle Sanni Kahilaiselle ja hallituksen jäsenille Annika Myllärille, Nina Rissaselle ja Leif Nysténille hyvästä työstä Musiikkineuvoston hallituksessa sekä onnittelut uusille jäsenille!

Jäsenistön yhteistapaamisessa tutustuttiin musiikkipoliittiseen ohjelmaan

Kevätkokouksen jälkeen järjestetyssä jäsenistön tapaamisessa tutustuttiin päivitetyn musiikkipoliittisen ohjelman luonnokseen ja keskusteltiin esille tulleista huomioista. Päivitetty versio musiikkipoliittisesta ohjelmasta tullaan julkaisemaan pian.

Paljon kiitoksia jäsenistölle osallistumisesta!

Kysely: Moni kokee epäasiallista käytöstä Suomen musiikkialalla

Tuoreen kyselyn mukaan kolme neljästä musiikkialalla toimivasta on kokenut epäasiallista käytöstä viimeisen viiden vuoden aikana. Kyselyn yhdenvertaisuudesta musiikkialalla toteuttivat Muusikkojen liitto, Suomen Musiikintekijät, Music Finland, Musiikin edistämissäätiö, Gramex, Musiikkituottajat, Suomen Jazzliitto, Suomen Musiikkikustantajat, Suomen Sinfoniaorkesterit, Suomen Säveltäjät ja Teosto. Suomen musiikkineuvosto oli mukana kyselyn tilaajien ohjausryhmässä.

Epäasiallinen käytös ilmenee monessa eri muodossa, kuten asiattomina kommentteina ja vähättelynä sekä sukupuoleen, seksuaaliseen suuntautumiseen tai etniseen taustaan perustuvana syrjintänä tai häirintänä. Alalla toimivat toivovat musiikkialan organisaatioiden tekevän enemmän tilanteen parantamiseksi. Epäkohtiin onkin jo reagoitu ja moni toimija on kehittämässä toimintamalleja epäasiallisen käytöksen ehkäisemiseksi.

Verkkokyselyssä kartoitettiin yhdenvertaisuuden toteutumista Suomen musiikkialalla. Kyselyyn vastasi 1012 musiikkialalla toimivaa ja työskentelevää henkilöä. Kyselyyn vastanneista yli puolet (54 %) oli musiikin esittäjiä, kuten artisteja tai muusikoita. Kolme neljästä (74 %) vastaajasta oli toiminut alalla yli 10 vuotta. Kyselyn toteutti alan ulkopuolinen taho Inklusiiv.

Lue lisää kyselyn tuloksista >

Tulokset julkaistaan myös englanniksi ja ruotsiksi.

UNESCOn Kansainvälistä jazzpäivää juhlistetaan lauantaina 30. huhtikuuta

Vappuaattona 30. huhtikuuta vietettävä UNESCOn Kansainvälinen jazzpäivä juhlii jazzmusiikkia ja sen roolia kulttuurienvälisen vuoropuhelun sekä rauhan viestinviejänä. Tapahtumapäivänä järjestetään konsertteja ja muita tapahtumia ympäri maailmaa.

Musiikkineuvoston jäsenjärjestö Jazzliitto edistää jazzmusiikin sanomaa Suomessa järjestämällä Jazzpäivä-kampanjan. Kampanjan kotimaisina kasvoina toimivat vuonna 2022 saksofonisti Timo Lassy ja kontrabasisti Kaisa Mäensivu.

Suomen Jazzliitto haastaa tänä vuonna suomalaisia ottamaan osaa UNESCOn Kansainvälisen jazzpäivän juhlintaan Jazzpäivä-kampanjan myötä.

Ohjeet osallistumiseen löytyvät Jazzliiton sivulta >

Vuonna 2011 Yhdistyneiden Kansakuntien kasvatus-, tiede- ja kulttuurijärjestö UNESCO nimitti 30. huhtikuuta International Jazz Day:ksi eli Kansainväliseksi jazzpäiväksi nostaakseen esiin jazzia ja sen diplomaattista tehtävää yhdistää ihmisiä ympäri maailmaa. Jo yli vuosikymmenen jazz taidemuotona on virallisesti tunnustettu rauhan, kulttuurienvälisen vuoropuhelun, monimuotoisuuden sekä ihmisoikeuksien ja ihmisarvon kunnioittamisen edistäjänä.

Kansainvälistä jazzpäivää johtaa legendaarinen pianisti ja -säveltäjä Herbie Hancock, joka toimii UNESCOn kulttuurienvälisen vuoropuhelun hyvän tahdon lähettiläänä ja Herbie Hancock -instituutin puheenjohtajana.

Lisätietoja:

Maura Manninen, tuottaja
Tel. +358 400 45 6381
maura.manninen@jazzfinland.fi

Kampanjan kuvitukset: Ahma Hokkanen

Musiikkineuvosto koordinoi musiikkialan tukea turvapaikanhakijoille ja pakolaisille

Musiikkineuvosto koordinoi musiikkielämän yhteistyötä ja mahdollisuuksia musiikin parissa toimivien turvapaikanhakijoden ja pakolaisten pääsemiseksi mukaan toimintaan. Musiikkineuvosto pyrkii löytämään työskentelymahdollisuuksia, kollegiaalista tukea, harrastustoimintaa ja musiikkikasvatus- tai koulutuspaikkoja ympäri Suomen niitä etsiville.

Onko tiedossasi työskentely-, koulutus- tai harrastusmahdollisuuksia musiikin ammattilaisille, opiskelijoille tai harrastajille? Tai onko sinulla kontakti henkilöön tai ryhmään, joka voisi koordinoinnista hyötyä?

Ole yhteydessä pääsihteeri Sari Löytynojaan: sari.loytynoja@musiccouncil.fi.