Luovan työn tekijät tasa-arvoiseen asemaan työttömyysturvassa -vetoomus luovutettiin ministeri Pekoselle

Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTYn koordinoima “Luovan työn tekijät tasa-arvoiseen asemaan työttömyysturvassa” -vetoomus luovutettiin sosiaali- ja terveysministeri Aino-Kaisa Pekoselle torstaina 4. kesäkuuta 2020. Musiikkineuvosto on mukana vetoomuksessa. Pekonen piti tilanteen korjaamista tärkeänä ja kertoi vievänsä asiaa eteenpäin.

Vetoomuksessaan Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY ehdottaa, että tekijänoikeusjärjestöjen maksamat tekijänoikeuskorvaukset ennen työttömyyttä tehdyn teoksen tai esityksen käytöstä jätetään huomioimatta työttömyysetuuden sovittelussa.

Moni taiteilija on jäänyt työttömäksi, koska esiintymiset on koronaviruksen vuoksi peruttu. Työtön taiteilija on muita työttömiä heikommassa asemassa, sillä hän ei välttämättä saa lainkaan työttömyyskorvausta. Syynä on tekijänoikeuskorvauksien virheellinen yhteensovitus työttömyyskorvausten kanssa.

Ongelma: tekijänoikeustulot eivät kerrytä etuuksia, mutta leikkaavat korvauksia

Tekijänoikeuskorvausta saavat taiteilijat ovat väliinputoaja sosiaaliturvajärjestelmässämme. Vaikka tekijänoikeudet ovat henkistä pääomaa, niiden perusteella saatuja tuloja ei kohdella pääomatuloina. Ennen työttömyyskautta kertyneet tekijänoikeuskorvaukset teosten käytöstä leikkaavat työttömyyskorvausta samalla tavalla kuin työttömyysaikana ansaittu palkka.

Tekijänoikeustuloja ei nykyisin pidetä muiden ansiotulojen kaltaisena palkkana, joten ne eivät kerrytä etuuksia ja erilaisia päivärahoja, kuten ansiotulot. Mutta kuitenkin ne pienentävät erilaisia sosiaalietuuksia, kuten työttömyysturvaa.

Luovalla alalla tekijänoikeuskorvauksia maksetaan viiveellä tehdystä työstä

Tekijänoikeusjärjestöt jakavat korvaukset kvartaaleittain tai puolivuosittain. Ne tulevat säännönmukaisesti vasta kuukausien kuluttua siitä, kun teoksia on esitetty. Koska teokset on toki tehty paljon aiemmin kuin niitä esitetään, niihin liittyvä työ on usein tehty useita vuosia sitten.

Tämä on säännönmukainen ja rakenteellinen viive, joka lainsäätäjän olisi tullut ottaa huomioon. Ei ole oikein, että korvaus vuosia sitten tehdystä työstä leikkaa työttömän työttömyyskorvausta.

On kohtuutonta, että tekijänoikeuskorvaus ennen työttömyyskautta tapahtuneesta luovan teoksen käytöstä – ja vuosien takaisesta työstä – leikkaa työttömäksi jääneen taiteilijan työttömyyskorvausta. Sitä ei tee pääomatulo. Työttömyyskorvausta saa täysimääräisenä, vaikka saisi osinko- tai vuokratuloja. Mutta sen tekee taiteilijan oman, ennen työttömyyskautta tehdyn työn, tuottama tekijänoikeuskorvaus.

Rakenteellinen ongelma korjattava viipymättä

Luovan työn tekijät ovat työttömyysturvassa eriarvoisessa asemassa muiden suomalaisten kanssa. Tämä korostuu entisestään koronatilanteessa, jossa taiteilijoiden työttömyys on suurta ja aiempaa useammilla yksinyrittäjillä olisi mahdollisuus saada työttömyyskorvausta.

Tulojen kohtelun epätasa-arvoon kiinnitti huomiota jo kolmen ministeriön (STM, OPM, TEM) asettama, Anne Brunilan vetämä työryhmä vuonna 2017, joka vaati loppuraportissaan tätä epäkohtaa korjattavaksi: ”Tekijänoikeuskorvaukset tulee jättää huomioimatta työttömyyspäivärahan sovittelussa siltä osin, kuin niitä maksetaan teoksesta, esityksestä tms. joka on tehty ennen työttömyyttä.”

Koronan aiheuttama poikkeuksellinen tilanne on nostanut asian akuutimmaksi kuin koskaan, ja se pitää korjata välittömästi.

Ehdotuksemme: luovan työn tekijät tasa-arvoiseen asemaan työttömyysturvassa

Valtioneuvoston asetuksen työttömyysetuutta määrättäessä huomioon otettavasta tulosta (30.12.2002/1332) 2 ja 3 lukua muutetaan välittömästi niin, että yhteishallinnointilain (29.12.2016/1494) mukaisten tekijänoikeusjärjestöjen maksamat tekijänoikeuskorvaukset ennen työttömyyttä tehdyn teoksen tai esityksen käytöstä jätetään huomioimatta työttömyysetuuden sovittelussa. 

Adressihanketta koordinoi Luovan työn tekijät ja yrittäjät LYHTY.

Sen ohella adressin ovat hankkeen käynnistämisvaiheesssa allekirjoittaneet seuraavat järjestöt:

Audiovisual Producers Finland – APFI ry
Forum Artis – valtakunnallisten taiteilijajärjestöjen yhteistyöjärjestö
Esittävien taiteilijoiden ja äänitteiden tuottajien tekijänoikeusyhdistys Gramex ry
Kirjallisuuden tekijänoikeusjärjestö Sanasto ry
Kopiosto ry
Musiikkituottajat – IFPI Finland ry
Suomen Musiikkikustantajat ry
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Freelancemuusikot ry
Suomen musiikkineuvosto
Suomen Säveltäjät ry
Suomen Taiteilijaseura ry
Säveltäjäin Tekijänoikeustoimisto Teosto ry
Suomen Musiikintekijät ry
Visuaalisen alan taiteilijoiden tekijänoikeusyhdistys Kuvasto ry

Valokuvassa ministeri Pekosen kanssa ovat Musiikkineuvoston, Muusikkojen liiton, Freelancemuusikot ry:n, Suomen Musiikintekijät ry:n, Gramexin ja Teoston edustajat.

Musiikkineuvostoa tilaisuudessa edusti pääsihteeri Sanni Kahilainen.

EMC:n verkkopaneelin aiheena musiikkiala ja ilmasto – Tervetuloa mukaan perjantaina 5.6.2020

Musiikkineuvoston kattojärjestö European Music Council (EMC) järjestää musiikkialaa ja ilmastoa koskevan keskustelun perjantaina 5. kesäkuuta klo 12.30 Suomen aikaa. Mukana keskustelussa on Suomessa AR – Safe Haven Helsinki -residenssissä vuonna 2019 työskennellyt bahrainilainen ympäristöaktivisti ja muusikko Mohamed Jawad.

Musiikkineuvosto oli mukana järjestämässä Jawadin residenssijaksoa.

Tervetuloa mukaan!

Lue lisää verkkopaneelista ja osallistu (englanniksi) >

Lue lisää Jawadista >

Music Freedom Day juhlistaa musiikin ilmaisunvapautta

Tiistaina 3. maaliskuuta vietetään vuosittaista kansainvälistä Music Freedom Dayta.

Musiikin ilmaisunvapautta maailmalla seuraavan FreeMuse-järjestön vuonna 2007 lanseeraaman päivän tarkoituksena on juhlistaa musiikillista ilmaisunvapautta sekä tukea sensuroituja ja vainottuja artisteja ympäri maailman.

Kuka Suomessa voi sanoa ja mitä? Mitä sinä haluat sanoa?

Music Freedom Dayn kunniaksi Radio Helsingin taajuudella kuullaan 3. maaliskuuta sekä koko viikon ajan vainottujen tai sensuroitujen artistien musiikkia sekä keskustelua ilmaisunvapaudesta Suomessa ja maailmanlaajuisesti:

Millainen taide aiheuttaa tekijälleen vainoa? Miten voimme tukea vainottuja taiteilijoita?
Artists At Risk tukee taiteilijoiden ilmaisunvapautta tarjoamalla Safe Haven -residenssejä eri puolilla maailmaa. Miksi taiteilijat kohtaavat sensuuria ja uhkaa? Miia Laineen haastattelussa kuraattori Marita Muukkonen (Artists At Risk).

Musiikki on yhteinen kieli
Bado ry tekee työtä eri taustaisten nuorten ja artistien kanssa. Miten voidaan tukea kaikkien nuorten pääsyä musiikin pariin? Miia Laineen haastattelussa artisti Gulled Simba sekä Samsam Asad ja Mohamed Abdi (Bado ry).

Kaukana kotoa – Kantaaottavan artistin tarina
Egyptiläinen rokkari Ramy Essam laulaa ihmisoikeuksien ja vapauden
puolesta. Egyptin vallankumouksessa vaikuttaneen artistin kollegat
istuvat nyt Egyptissä vankilassa yhdessä tehdyn kappaleen takia, eikä
hän voi itsekään palata kotimaahansa. Miia Laineen haastattelussa
Ramy Essam.

Kuuntele haastattelut Radio Helsingin sivulta >

Music Freedom Dayn musiikkivalinnat – bongaa Radio Helsingin taajuudelta!

  • Asayel Slay – Mecca Girl
  • Grammo Suspect – My Dress My Choice
  • Gulled Simba – Janna Dunia
  • Jowan Safadi – Super White Man
  • Lil Baliil – We All Africans
  • Mai Khoi – We Want
  • Mohamed Jawad – There Was A Human
  • Ramy Essam feat. Malikah – Segn Bel Alwan