Kansainvälinen ihmisoikeuksien päivä: musiikkioikeudet

Tänään 10. joulukuuta vietetään kansainvälistä ihmisoikeuksien päivää.

Kansainvälisen musiikkineuvoston (International Music Council) musiikkioikeudet pohjautuvat tänään 70 vuotta täyttävään YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmalliseen julistukseen (1948), Kansainvälisen kirjailijoiden sananvapausjärjestö PEN:n peruskirjaan (1948) sekä yleissopimukseen lasten oikeuksista (1989).

Ensimmäiset kolme kohtaa koskevat ilmaisunvapautta ja osallisuutta musiikkitoiminnassa, ja jälkimmäisten kohteena ovat musiikin tekijöiden ja esittäjien oikeudet ja toimintaedellytykset.

Musiikkioikeudet ovat hyvä ohjenuora Suomen musiikkielämälle ja päättäjille, ja ne ovat Musiikkineuvoston toiminnan lähtökohta.

 

 

Budapestissa keskustellaan erityisryhmien sosiaalisesta osallisuudesta

Musiikkineuvoston nuorisoedustaja ja FMC Youth – työryhmän puheenjohtaja Pekka Löhönen osallistuu parhaillaan Budapestissa Euroopan musiikkineuvoston (EMC) konferenssiin Social Inclusion of Disadvantaged Youth through the Means of Music.

Tulevina päivinä ohjelmassa on workshopeja aiheen tiimoilta sekä EMC Fellows -ryhmän tapaaminen. Löhönen on kuluvana vuonna perustetun kansainvälisen ryhmän jäsen.

Musiikkineuvoston hallituksen edustajat tapasivat Nasima Razmyaria

Musiikkineuvoston hallituksen edustajat tapasivat Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyaria sekä kulttuurijohtaja Tuula Haavistoa ja kaupunginsihteeri Leena Mickwitzia maanantaina 19. marraskuuta 2018.

Tapaamisessa keskustelunaiheita olivat niin musiikin ammattilaisten, harrastajien kuin koulutuksen ajankohtaiset aiheet. Musiikkineuvoston hallituksen edustajat kiittivät Helsingin kaupungin panoksesta kulttuurin ja taiteen saralla, ja tapaamisessa päätettiin myös lisätä kaupungin ja musiikkialan edustajien välistä vuoropuhelua.

MOY ry on Musiikkineuvoston uusi jäsen

Musiikkioppilaitosyhdistys MOY ry on Musiikkineuvoston uusi jäsen – lämpimästi tervetuloa mukaan!

MOY ry on taiteen perusopetuksen musiikin yleistä oppimäärää antavien oppilaitosten yhdistys. MOY välittää jäsenilleen ajankohtaista tietoa TPO-kentältä ja järjestää jäsenoppilaitoksilleen koulutusta, tapaamisia ja infotilaisuuksia.

Lue lisää >