FMC Youth -työryhmä etsii puheenjohtajaa ja jäseniä Musiikkineuvoston työskentelyyn

Oletko alle 30-vuotias musiikin opiskelija, ammattilainen tai harrastaja? Kiinnostaako sinua musiikkialan edistäminen?

Tervetuloa mukaan Musiikkineuvoston FMC Youth -työryhmään! FMC Youth on yksi Musiikkineuvoston työryhmistä, jotka toimivat hallituksen tukena. Työryhmätyöskentely takaa keskittymisen eri osa-alueidenerityishaasteisiin. Työryhmät ovat Musiikki ammattina -työryhmä, Musiikkikasvatus- ja koulutustyöryhmä, Musiikki harrastuksena -työryhmä, Kehitysyhteistyöryhmä ja FMC Youth -työryhmä.

FMC Youth -työryhmän tarkoituksena on varmistaa nuorten osallistuminen Musiikkineuvoston toimintaan. Työryhmä työskentelee paitsi hallituksen toimeksiantojen parissa myös omaehtoisesti nostaen esiin musiikkialan aiheita, joihin haluaa vaikuttaa.

FMC Youth kokoontuu keskiviikkona 4.12.2020 klo 14–15 Zoomin välityksellä ja valitsee keskuudestaan nuorisoedustajan, joka osallistuu myös hallituksen työskentelyyn.

Ilmoittautumiset ja lisätiedot:
sari.loytynoja@musiccouncil.fi
Sari Löytynoja, pääsihteeri

Selvitys: Koronakevät ja -kesä 2020 musiikkialalla

Musiikkineuvoston tilaamassa selvityksessä esitellään kevään ja kesän 2020 aikana asetettujen kokoontumisrajoitusten vuoksi ja COVID-19-taudin etenemisen estämiseksi tehtyjä toimenpiteitä, käytäntöjä ja suosituksia Suomen musiikkikentän eri sektoreilla. Artikkelin loppuun on koottu lista lähteistä ja aiheeseen liittyvästä materiaalista. Selvityksen on tehnyt tutkija Hanna Isolammi.

Lue selvitys >>

Utredning: Coronavåren och -sommaren 2020 inom musikbranschen

I utredningen presenteras de åtgärder, förfaranden och rekommendationer som tillämpats i olika sektorer inom musikfältet i Finland på grund av begränsningarna av folksamlingar som fastställdes under våren och sommaren 2020 samt för att hindra spridningen av sjukdomen COVID 19. I slutet av artikeln finns en lista över källor och material med anknytning till ämnet. Studien genomfördes av forskaren Hanna Isolammi.

Läs utredningen >>

Report: The Corona Spring & Summer 2020 in the Music Field

The report presents the measures, practices, and recommendations taken in the various sectors of Finland’s music field to prevent the spread of COVID 19 and due to the restrictions on gatherings established during the spring and summer of 2020. A list of sources and relevant material has been compiled at the end of this article. The study was conducted by researcher Hanna Isolammi.

Read the report >>

Syyskokous järjestetään 23. marraskuuta 2020

Suomen musiikkineuvoston (FMC) sääntömääräinen syyskokous pidetään maanantaina 23.11.2020 klo 16.00 alkaen. Kokous pidetään Zoom-sovelluksen välityksellä etänä. Linkki kokoukseen lähetetään osallistujille ennen kokousta.

Kokouksessa käsitellään sääntöjen 11 §:n määräämät asiat.

Jäsenistö on saanut kokouskutsun sähköpostitse.

Syyskokouksen jälkeen, n. klo 18 jatkamme jäsenistön yhteistapaamisella,
jossa käsitellään FMC:n materiaalia vuoden 2021 kuntavaaleihin liittyen.

Tervetuloa!

Kansainvälinen musiikin päivä 1. lokakuuta

Vuotuista Kansainvälistä musiikin päivää vietetään 1. lokakuuta 2020.

Kansainvälisen musiikkineuvoston (IMC) vuonna 1975 lanseeraaman päivän tarkoituksena on nostaa esiin musiikin merkitystä yhteiskunnassa sekä edistää ihmisten ja kulttuurien välistä rauhaa, ystävyyttä ja kunnioitusta.

Kansainvälisen musiikin päivän kunniaksi Suomen musiikkineuvosto (FMC) nostaa esiin IMC:n muotoilemat musiikkioikeudet.

Musiikkioikeudet

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus
– ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin
– oppia musiikin ilmaisua ja taitoja sekä
– osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

Musiikin tekijällä ja esittäjällä on oikeus
– asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa sekä
– saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus.

Hyvää Kansainvälistä musiikin päivää!

Lue lisää IMC:n sivuilta (englanniksi) >