Budapestissa keskustellaan erityisryhmien sosiaalisesta osallisuudesta

Musiikkineuvoston nuorisoedustaja ja FMC Youth – työryhmän puheenjohtaja Pekka Löhönen osallistuu parhaillaan Budapestissa Euroopan musiikkineuvoston (EMC) konferenssiin Social Inclusion of Disadvantaged Youth through the Means of Music.

Tulevina päivinä ohjelmassa on workshopeja aiheen tiimoilta sekä EMC Fellows -ryhmän tapaaminen. Löhönen on kuluvana vuonna perustetun kansainvälisen ryhmän jäsen.

Musiikkineuvoston hallituksen edustajat tapasivat Nasima Razmyaria

Musiikkineuvoston hallituksen edustajat tapasivat Helsingin kaupungin Kulttuurin ja vapaa-ajan apulaispormestari Nasima Razmyaria sekä kulttuurijohtaja Tuula Haavistoa ja kaupunginsihteeri Leena Mickwitzia maanantaina 19. marraskuuta 2018.

Tapaamisessa keskustelunaiheita olivat niin musiikin ammattilaisten, harrastajien kuin koulutuksen ajankohtaiset aiheet. Musiikkineuvoston hallituksen edustajat kiittivät Helsingin kaupungin panoksesta kulttuurin ja taiteen saralla, ja tapaamisessa päätettiin myös lisätä kaupungin ja musiikkialan edustajien välistä vuoropuhelua.

MOY ry on Musiikkineuvoston uusi jäsen

Musiikkioppilaitosyhdistys MOY ry on Musiikkineuvoston uusi jäsen – lämpimästi tervetuloa mukaan!

MOY ry on taiteen perusopetuksen musiikin yleistä oppimäärää antavien oppilaitosten yhdistys. MOY välittää jäsenilleen ajankohtaista tietoa TPO-kentältä ja järjestää jäsenoppilaitoksilleen koulutusta, tapaamisia ja infotilaisuuksia.

Lue lisää >

70-vuotias Kansainvälinen musiikkineuvosto (IMC) juhlii tulevana vuonna

Kansainvälisen musiikkineuvoston (IMC) kuudes World Forum On Music-tapahtuma järjestetään 27.9.–1.10.2018 Pariisissa, ja samalla juhlistetaan IMC:n 70-vuotista taivalta musiikkioikeuksien edistäjänä.

Jokaisen ihmisen oikeus ilmaista itseään ja osallistua on musiikkioikeuksien lähtökohta. Suomen musiikkineuvosto suomensi musiikkioikeudet vuonna 2015 ja pyrkii toiminnassaan edistämään niitä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Musiikkioikeudet

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus
– ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin
– oppia musiikin ilmaisuja ja taitoja sekä
– osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

Musiikin tekijällä ja esittäjällä on oikeus
– asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa sekä
– saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus.