RKP:n edustajia tavattiin 25. huhtikuuta

Musiikkineuvoston hallituksen edustajat tapasivat Suomen ruotsalaisen kansanpuolueen Mikaela Nylanderia keskiviikkona 25. huhtikuuta 2018.

Tapaamisessa keskusteltiin VOS-uudistuksesta, etenkin musiikin vapaan kentän kehittämisnäkymistä ja rahoituksesta – esimerkiksi monigenreklubiverkoston rakentamisesta. Myös tekijänoikeustulojen sosiaaliturvan kehittäminen ja elävien esitysten ALV olivat keskustelussa.

Musiikkikasvatuksen ja -koulutuksen osalta keskusteltiin koulutusjatkumon turvaamisesta ja järjestelmän kokonaisuuden kartoitustarpeesta. Nylander toi esiin, että hallitusohjelmassa tasapuolisten mahdollisuuksien tarjoaminen voi hyvin olla keskeisellä sijalla, ja että musiikkikoulutuksen osalta on olemassa myös sellaisia näkemyksiä, että erikoistuminen lisää eriarvoisuutta. Tapaamisessa tuotiin myös esiin, ettei opetuksen diversiteetin rajoittaminen ratkaise sosioekonomiseen eriarvoisuuteen liittyviä ongelmia, jotka saattavat olla taustalla siinä että joidenkin perheiden lapset kiinnostuvat musiikkikoulutuksesta mutta joidenkin eivät. Eriarvoisuutta voitaisiin pyrkiä vähentämään panostamalla lapsiin ja perheisiin, ja yhtenä esimerkkinä tästä mainittiin orkestereiden yleisötyö.

Kiitos hyvästä tapaamisesta, Mikaela Nylander!

Comments are closed.