Kansainvälinen musiikin päivä 1. lokakuuta

Vuotuista Kansainvälistä musiikin päivää vietetään 1. lokakuuta 2020.

Kansainvälisen musiikkineuvoston (IMC) vuonna 1975 lanseeraaman päivän tarkoituksena on nostaa esiin musiikin merkitystä yhteiskunnassa sekä edistää ihmisten ja kulttuurien välistä rauhaa, ystävyyttä ja kunnioitusta.

Kansainvälisen musiikin päivän kunniaksi Suomen musiikkineuvosto (FMC) nostaa esiin IMC:n muotoilemat musiikkioikeudet.

Musiikkioikeudet

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus
– ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin
– oppia musiikin ilmaisua ja taitoja sekä
– osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

Musiikin tekijällä ja esittäjällä on oikeus
– asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa sekä
– saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus.

Hyvää Kansainvälistä musiikin päivää!

Lue lisää IMC:n sivuilta (englanniksi) >