Puoluetapaamiset ovat käynnissä

Musiikkineuvoston hallituksen edustajat ovat tavanneet eduskuntapuolueita syksyn 2020 aikana.

Musiikkineuvosto tapaa mahdollisuuksien mukaan kaikkien eduskuntapuolueiden edustajia ja sivistysvaliokunnan jäseniä vuosittain.

Hallituksen edustajat ovat tavanneet Ruotsalaisen kansanpuolueen ja Kansallisen Kokoomuksen sivistysvaliokunnan jäseniä ja varajäseniä syksyn 2020 aikana.

Tapaamisissa on edistetty musiikkipoliittiseen ohjelmaan kirjattuja tavoitteita ja keskusteltu ajankohtaisista aiheista, joita työryhmät ovat nostaneet esille – esimerkiksi musiikin hyvinvointivaikutuksista ja alan tarvitsemasta tuesta koronarajoitusten aikana.

Puoluetapaamiset ovat käynnissä loppuvuoden ajan ja jatkuvat tulevana vuonna.

Musiikkineuvosto on teettänyt selvityksen Koronakevät ja -kesä 2020 musiikkialalla ja viestinyt päättäjille alan toiminnasta poikkeusaikana.

Musiikkineuvosto kiittää puolueiden edustajia hyvistä tapaamisista!