Korona-apurahat taiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä valtionavustukset alan toiminimille

Tuki ammattitaiteilijoille ja kulttuurin alan ammattilaisille sekä taide- ja kulttuurialalla toimiville toiminimille, jotka kärsivät toimeentulomahdollisuuksien puutteesta COVID-19-pandemian vuoksi, tulee Taiken kautta haettavaksi 29. maaliskuuta 2021. Tukea voivat hakea myös ne taiteen ja kulttuurin alan ammattiryhmät, jotka eivät yleensä ole Taiteen edistämiskeskuksen asiakkaita.  

Tukea voi hakea joko yksityishenkilönä tai toiminimenä, ja sen suuruus on yksityishenkilöille 4000 euroa. Toiminimelle myönnettävän tuen suuruus on 4000 tai 8000 euroa. Suurempi tuki voidaan myöntää, jos projekti työllistää hakijan lisäksi muita henkilöitä. Tuen käyttöaika on ajanjaksolla 1.6.–31.8.2021.

Mihin tarkoitukseen

Apuraha yksityishenkilölle on tarkoitettu työskentelyedellytysten ja ammatinharjoittamisen lyhytaikaiseen turvaamiseen hakijalle, joka on koronapandemian vuoksi menettänyt työtilaisuuksia tai estynyt harjoittamasta ammattiaan. Apuraha on tarkoitettu hakijan omaan työskentelyyn. Hakija voi käyttää apurahaa esim. taiteelliseen työhön, harjoitteluun tai muuhun ammattitaidon ylläpitämiseen, julkaisun valmistelemiseen ja toteuttamiseen, tulevien töiden suunnitteluun, tuotannon markkinointi- ja kehitystyöhön tms. Yksityishenkilölle myönnettävä apuraha on verovapaa.Yksityishenkilölle myönnettävä apuraha on tarkoitettu kahden kuukauden työskentelyyn apurahan käyttöaikana ajanjaksolla 1.6.–31.8.2021. Muu palkattu ansiotyö apurahakauden aikana on sallittu. Apurahakaudelta ei pääsääntöisesti makseta työttömyyspäivärahaa tai työmarkkinatukea. Apurahan saajan tulee selvittää tämä etuuden maksajalta (työttömyyskassasta tai Kelasta).

Valtionavustus toiminimelle on tarkoitettu toiminimen toiminnasta aiheutuviin kuluihin hakijalle, joka on estynyt harjoittamasta elinkeinoaan tai jonka toiminta on vaikeutunut koronapandemian takia. Hakija voi käyttää avustusta esim. yksinyrittäjän taiteelliseen työhön, harjoitteluun tai muuhun ammattitaidon ylläpitämiseen, julkaisun valmistelemiseen ja toteuttamiseen, tulevien töiden suunnitteluun, tuotannon markkinointi- ja kehitystyöhön tms. sekä muihin toiminnasta aiheutuviin kuluihin. Toiminimelle myönnettävä avustus on verotettavaa tuloa.

Millä perusteella hakemukset arvioidaan

Tuen myöntäminen perustuu hakemusten arviointiin, hakemusten keskinäiseen vertailuun ja kokonaisarviointiin. Hakemusten arvioinnissa käytetään kolmea arviointiperustetta. Arviointiperusteissa ei ole painotuksia.

Arviointiperusteet

1. Hakijan aikaisempi toiminta taiteen tai kulttuurin alalla

– Onko hakija ammattilainen?
– Millaisia ovat hakijan aikaisemmat näytöt/työskentely?

2. Suunnitelma tuen käytöstä– Millaiseen työskentelyyn/toimintaan tuki käytetään?– Miten tuki auttaa selviytymään tilanteesta eteenpäin?

3. Koronapandemian vaikutukset ammatinharjoittamiseen– Miten koronapandemia on vaikuttanut ammatinharjoittamiseen?– Millaisia taloudellisia menetyksiä koronapandemiasta on aiheutunut?Hakemusten kokonaisarvioinnissa otetaan huomioon mahdolliset muiden tahojen myöntämät tuet, käytettävissä oleva määräraha, hakijoiden alueellinen jakautuneisuus sekä tasa-arvo ja yhdenvertainen kohtelu (ml. eri alagenret ja hakijoiden äidinkieli).

Lue lisää ja tutustu hakuohjeisiin >