Elokuusta lähtien vapaan sivistystyön koulutukset voi merkitä Koski-tietovarantoon

Eduskunnan käsittelyssä 18. toukokuuta varmistui, että vapaan sivistystyön koulutukset voi kirjata Koski-tietovarannon tietokantaan 1. elokuuta 2021 alkaen. Tavoitteena on, että aikaisemmin opitut taidot voidaan hyödyntää tulevissa koulutuksissa ja työelämässä siten, ettei samoja asioita tarvitsisi opiskella uudestaan.

Koski-tietovaranto sisältää valtakunnallisia perusopetuksen, lukiokoulutuksen ja ammatillisen koulutuksen opintosuoritus- ja tutkintotietoja. Tietovaranto sisältää myös tiedot opinto-oikeuksista sekä suoritettujen tutkintojen keskeisistä sisällöistä ja osaamisvaatimuksista. 

Vapaan sivistystyön oppilaitoksissa on tarjolla kansalaistaitoihin valmentavia ja yhteiskunnallisia opintoja, yleissivistäviä opintoja sekä harrastuksellista, omaan mielenkiintoon perustuvaa tietojen ja taitojen kartuttamista. Vapaan sivistystyön oppilaitoksia ovat mm. kansalais- ja työväenopistot, kansanopistot, kesäyliopistot ja opintokeskukset.

“On tärkeää, että vapaan sivistystyön koulutuksissa saavutettu osaaminen saadaan näkyväksi, koska se helpottaa vapaan sivistystyön kautta hankitun osaamisen tunnistamista ja tunnustamista osana jatkuvaa oppimista. Vapaan sivistystyön koulutuksissa hankitusta osaamisesta voi olla merkittävää hyötyä jatkokoulutuksessa, työelämässä tai esimerkiksi järjestötoiminnassa”, kertoo Musiikkineuvoston hallituksen jäsen sekä harrastustyöryhmän puheenjohtaja Sanna-Mari Holma.

Vapaan sivistystyön koulutukset voi kirjata Koski-tietovarantoon, jos ne on suunniteltu osaamisperusteisesti, opintopisteytetty ja arvioitu vähintään tasolla hyväksytty/hylätty.

Yleistä Koski-tietovarannosta >
Vapaan sivistystyön koulutuksessa saavutetun osaamisen vieminen Koski-tietovarantoon >