Sulasol on päivittänyt kuoro- ja orkesteriharjoitusten turvallisuusjärjestelyitä koskevat suositukset

Kuoro- ja orkesteriharrastustoiminnan jatkamisen takaamiseksi koronaviruspandemian aiheuttamien rajoitustoimenpiteiden aikana Suomen Laulajain ja Soittajain Liitto ry (Sulasol) on julkaissut päivittyvän suosituksen turvallisuusjärjestelyistä kuoro- ja orkesteriharjoitusten yhteydessä.

Viranomaiset voivat asettaa aluekohtaisia rajoituksia kokoontumisille ja tapahtumille sen mukaan, kuuluuko alue pandemian perustasolle, kiihtymis- tai leviämisvaiheeseen. Harrastustoimintaa toteuttaessa tulee toimia maan valtioneuvoston sekä alue- ja terveysviranomaisten suositusten rajoissa.

Sulasol on päivittänyt kuoro- ja orkesteriharjoitusten turvallisuusjärjestelyitä koskevat suositukset seuraavasti:

 1. Harjoitus järjestetään tarpeeksi isossa tilassa, jotta turvavälit on mahdollista toteuttaa.
 2. Harjoitustila on hyvin ilmastoitu ja tauon aikana tuuletetaan mahdollisuuksien mukaan.
 3. Harjoituksen aikana pidetään tarpeeksi isot turvavälit joka suuntaan, suositus vähintään 2 metriä.
 4. Ylläpidetään turvavälejä ja vältetään lähikontakteja myös ennen harjoitusta ja niiden jälkeen sekä tauoilla, esim. yhteisessä aulatilassa tai saniteettitiloissa.
 5. Noudatetaan kulloinkin voimassa olevia suosituksia suojamaskin käytöstä sekä harjoituksen aikana, sinne tultaessa ja sieltä poistuttaessa. Elokuussa 2021 maskisuositus on yhä voimassa.
 6. Jos yskittää tai aivastuttaa (esim. astma- tai allergiaoireiden vuoksi), tulee poistua harjoitustilasta. Jos ei ehdi poistua, tulee yskiä kertakäyttöiseen nenäliinaan tai hihaan.
 7. Pestään kädet tai käytetään käsidesinfiointiainetta harjoituksiin tultaessa ja niistä lähdettäessä.
 8. Vältetään fyysistä kontaktia, esim. kättelyä tai halaamista, kaikin tavoin.
 9. Jokainen käyttää harjoituksen aikana vain omia nuotteja, nuottitelineitä, soittimia ja muistiinpanovälineitä eikä lainaa niitä muille. Mikäli harjoituksessa käytetään tuoleja, jokainen käyttää/siirtää vain omaa tuoliaan.
 10. Pianoa tai muuta säestyssoitinta käyttää vain yksi nimetty henkilö (kuoronjohtaja, kapellimestari tai muu harjoitusten vetäjä).
 11. Ei järjestetä yhteisiä väliaikatarjoiluja, vaan tarvittaessa jokaisella on omat eväät.
 12. Ei järjestetä epävirallisia kokoontumisia ennen harjoitusta tai niiden jälkeen.
 13. Kuoron ja orkesterin hallintoon liittyvissä kokoontumisissa tulee noudattaa samoja varotoimia kuin muutoinkin harjoituksissa tai vaihtoehtoisesti kokoontua etänä.

Harjoituksiin ei tule mennä, jos:

 1. on minkäänlaisia hengitystieinfektion tai flunssan oireita. Tällöin tulee hakeutua koronatestiin.
 2. on altistunut koronalle ja/tai on määrätty karanteeniin.
 3. on ollut ulkomaanmatkalla THL:n määrittelemässä korkean koronailmaantuvuuden maassa ja on jäänyt omaehtoiseen karanteeniin.
 4. tuntuu vähänkin epämiellyttävältä tai ahdistavalta tulla toisten kanssa samaan sisätilaan.

Kannattaa harkita, voisiko:

 1. harjoitukset pitää pienemmissä ryhmissä ja/tai jakaa niitä eri päiville.
 2. pienryhmien osallistujat pitää samoina ja näin välttää ryhmien sekoittuminen.
 3. harjoituksiin tuloa porrastaa ja/tai kestoa lyhentää.
 4. harjoitukset pitää ulkotilassa niin kauan kuin sää sallii.
 5. saattajien ja huoltajien oleskelua harjoitustilassa vähentää.
 6. käyttää hyväksi koronavuoden aikana opittuja digitalisaation mukanaan tuomia mahdollisuuksia, esim. yhdistäen etä- ja lähiharjoituksia.
 7. tilanteessa, jossa kokoontuminen on jo mahdollista, ylläpitää etämahdollisuutta niille henkilöille, joilla paluu ryhmätilanteeseen vaatii suurempaa totuttelua.

Lue Kuorojen ja orkestereiden syyskauden 2021 harjoitustoiminta koronaepidemian aikana ja sen jälkeen kokonaisuudessaan Sulasolin sivuilla >