Musiikkiala: Kulttuurin leikkaukset peruttava


Musiikkialan järjestöt vaativat, että julkisesti kerrotun mukaisesti vuoden 2022 kulttuuribudjetin leikkauksista luovutaan. Suunnitellut leikkaukset kohdistuvat suoraan ja välillisesti musiikkialan perustoimintaedellytyksiin, luovan työn tekemiseen, työllisyysvaikutuksiin, musiikin monimuotoisuuteen, kansainväliseen kilpailukykyyn ja musiikkialan edellytyksiin tukea kansalaisten jaksamista ja hyvinvointia kriisi- ja normaalioloissa.

Nyt on vihdoin ryhdyttävä tekemään pitkäjänteistä ja tavoitteellista kulttuuripolitiikkaa, jossa myös kulttuurin taloudelliset toimintaedellytykset turvataan. Koronan jälkeinen jälleenrakennus vaatii yhteiskunnan tukea, eikä tukien leikkaamista.

Gramex ry
IndieCo ry – Suomen riippumattomien levy- ja tuotantoyhtiöiden yhdistys
LiveFIN ry
Music Finland ry
Music Manager’s Forum Finland ry
Musiikin edistämissäätiö sr
Musiikkituottajat – IFPI Finland ry
SOA – Suomen Ohjelmatoimistot ja Agentit ry
Suomen Musiikintekijät ry
Suomen Musiikkikustantajat ry
Suomen musiikkineuvosto
Suomen Muusikkojen Liitto ry
Suomen Säveltäjät ry
Teosto ry