Musiikkineuvosto, Muusikkojen liitto ja Bado ry järjestivät yhdessä nuorille Musiikki ammattina -työpajan 16. syyskuuta

Musiikkineuvoston, Muusikkojen liiton ja Bado ry:n väki pääsi tapaamaan 16. syyskuuta musiikkialasta kiinnostuneita nuoria Bado ry:n tiloissa Itä-Helsingissä.

Työpajassa keskusteltiin nuorten kanssa musiikkialan harrastus-, työskentely- ja kouluttautumismahdollisuuksista. Keskustelussa kävimme läpi musiikin esittäjien erilaisia urapolkuja sekä managerin työnkuvaa. Mielenkiintoa nuorten keskuudessa herätti kysymykset muusikon tulonlähteistä ja työn tekemisen eri muodot.

Paikalla keskustelemassa olivat Bado ry:n toiminnanjohtaja, tuottaja ja DJ Mohamed Abdi, Muusikkojen liiton freelancekoordinaattori ja muusikko Jaakko Kämäräinen, Suomen musiikkineuvoston puheenjohtaja Sanni Kahilainen, Suomen musiikkineuvoston pääsihteeri Sari Löytynoja, FMC Youth -työryhmän puheenjohtaja ja artistimanageri Lito Gilberto, artistit Aja Daffah sekä SHRTY.

Kiitos inspiroivasta keskustelusta kaikille osallistujille ja antoisasta yhteistyöstä monikulttuuristen nuorten järjestölle Bado ry:lle sekä Muusikkojen liitolle!