Avustushaku iäkkäiden ihmisten kulttuuritoimintaan aukeaa tammikuussa 2022

Vuonna 2022 Helsingin kaupunki kohdentaa iäkkäiden ihmisten kulttuuritoiminnan edistämisen avustuksiin 1,3 miljoona euroa. Avustuksen hakuaika on 10.1.–11.2.2022.  

Avustusta voi hakea hankkeisiin, jotka edistävät helsinkiläisten ikäihmisten digitaalista kulttuuritoimintaa, vahvistavat lähiöiden kulttuuripalveluita, kehittävät vapaaehtois- ja vertaistyötä tai luovat uusia taide- ja kulttuuritoimijoiden työtapoja. Hakuperusteissa painotetaan erityisesti ikääntyneiden osallisuuden ja toimijuuden lisäämistä sekä matalan kynnyksen kulttuuritoimintaa.   

Avustushaussa hakijoilta toivotaan monialaisia, eri taiteen- ja toiminnanalat ylittäviä kumppanuuksia, jotka edistävät innovatiivisilla toimintamalleilla ikäihmisten toimintakykyä ja hyvinvointia. Hakijoita kannustetaan luomaan rohkeasti uudenlaisia yhteistoiminnan muotoja ja etsimään laaja-alaisesti kumppaneita.  

Avustushausta järjestetään kaksi infotilaisuutta 12.1.2022 klo 10–11.30 ja 26.1.2022 klo 14–15.30. Avustusinfot ovat sisällöltään samanlaisia ja ne järjestetään etäyhteyden välityksellä. Infotilaisuuksiin tulee ilmoittautua erikseen tämän lomakkeen kautta >

Katso lisätiedot ja hakuohjeet >