Musiikkikoulutuksen ammattilainen, miten Kansallisen musiikkikoulutuksen visio 2030 on käytännössä toteutunut? Vastaa kyselyyn 30. huhtikuuta mennessä!

Musiikkikoulutuksen kentän toimijoiden yhdessä rakentama Kansallisen musiikkikoulutuksen visio 2030 valmistui joulukuussa 2020 ja samalla käynnistyi sen jalkauttaminen kentälle. Visiotyön avulla on haluttu varmistaa, että kaikkialla Suomessa on mahdollisuus tavoitteelliseen ja korkeatasoiseen musiikin opiskeluun sekä harrastamiseen myös tulevaisuudessa.

Visiosta vaikuttavuuteen 2030! (ViVa2030!) -työryhmä kerää kokemuksia Musiikkikoulutuksen visio 2030 käytännön toteutumisesta ja ajankohtaisesta tilanteesta musiikkikoulutuksen kentällä.

Kysely on suunnattu kaikille visiotyöhön osallistuneille* sekä muille alan toimijoille. Kyselyyn vastataan henkilökohtaisesti eikä vastausten tarvitse edustaa minkään organisaation mielipidettä. Kyselyyn vastaaminen vie n. 5–10 minuuttia.

Vastaa kyselyyn lauantaihin 30. huhtikuuta mennessä >

*Visiotyöhön osallistui lähes 1500 toimijaa musiikkikoulutuksen ammattilaisista ja opiskelijoista alan tärkeisiin sidosryhmiin.

Lisätiedot:
Juha Järvinen, puh. 040 084 1948, juha.jarvinen@turunkonservatorio.fi,
ViVa2030! -työryhmän puheenjohtaja
Taija Lähdetie, puh. 050 329 6009, taija.lahdetie@konservatorioliitto.fi,
ViVa2030! -työryhmän koordinaatio