Musiikkipoliittinen ohjelma on päivitetty

Musiikkineuvoston työryhmien ja hallituksen yhdessä päivittämä musiikkipoliittinen ohjelma Musiikki kuuluu kaikille on julkaistu. Se pohjautuu musiikkioikeuksiin, jotka ovat Musiikkineuvoston toiminnan lähtökohta.

Suomalainen musiikkielämä tuottaa korkeaa laatua kaikkialla Suomessa – se on saavutus, jonka taustalla on koulutusta, harrastamista, työtä ja asiantuntemusta pitkältä ajalta.

Musiikki on sivistysyhteiskunnan sielu, ja sillä on merkittävä osa kulttuuri-identiteettien rakentumisessa.

Musiikilla on hyvinvointiin ja talouteen liittyviä myönteisiä vaikutuksia, ja se luo yhteisöllisyyttä.

Musiikin elinvoimaisuutta kannattaa vahvistaa ja sen kulttuurinen ja taloudellinen potentiaali hyödyntää täysimääräisesti.

Musiikkiala tarvitsee erityisiä tukitoimia kestävään ja hyvinvointia tukevaan jälleenrakentamiseen ja kasvuun.

Tutustu musiikkipoliittiseen ohjelmaan Musiikki kuuluu kaikille >