Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry valitsi vuosikokouksessaan uuden hallituksen

Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry on valinnut vuosikokouksessaan 18. toukokuuta uuden hallituksen.

Uusi kokoonpano 18. toukokuuta 2022 alkaen on:

Puheenjohtaja:
Amu Urhonen, Vammaisaktivismia tekemässä. Teoissa ja kerronnassa muotoutuva suomalainen vammaisliike -hanke puheenjohtaja

Jäsenet:
Mikko Karvinen, TINFO – Teatterin tiedotuskeskus ry (varajäsen Riikka Rajala, Suomen Kirjastoseura ry)
Anna Dantchev, Suomen Muusikkojen liitto ry (varajäsen Sari Löytynoja, Suomen Muusikkojen liitto ry)
Sanni Purhonen, Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry (varajäsen Jasmin Riihiniemi, Kulttuuriyhdistys Suomen Eucrea ry)
Barbro Enckell-Grimm, Lukukeskus ry – Läscentrum rf (varajäsen Ulla Arkoma, Lukukeskus ry – Läscentrum rf)

Musiikkineuvosto onnittelee hallitukseen valittuja!

Musiikkineuvosto on Yhdenvertaisen kulttuurin puolesta ry:n jäsen.