Laulua koko elämä

Kuorossa laulavat kaiken ikäiset ja ääniset. Kuorolaulu on hauskaa, lennäkkitavoitteellista yhdessä tekemistä, ja se lisää tutkitusti hyvinvointia. Kuorolaulun avulla voi lisätä mm. koulujen ja eri ryhmien yhteisöllisyyttä. Se toimii myös terapiana sekä apuna kielen oppimisessa ja kotouttamisessa.

Kuorolaulu yhdistää harrastajat ja ammattilaiset, laulajat ja kuulijat. Se tuo toimintaa ja sisältöä kouluihin, päiväkoteihin, vanhainkoteihin, palvelutaloihin, sairaaloihin, työpaikoille – arkeen ja juhlaan.

Kulttuuritoiminta lisää kuntien vetovoimaisuutta. Yhdessä laulamista kannattaa tukea – se antaa paljon!

Kuorolaulu tuottaa hyvää elämää.
Kuorossa opitaan vuorovaikutustaitoja sekä itsensä ja muiden hyväksymistä. Yhdessä laulaminen lisää hyvinvointia. Rahaa säästyy, kun ihmiset voivat hyvin!

Saat paljon!
Mahdollistetaan yhdessä kuoropolku vauvasta vaariin ja muskarilaisesta ammattilaiseksi. Kuoronjohtajia ja kuoromusiikin tekijöitä tarvitaan – tulee tarjota koulutusta ja mahdollistaa ammattilaisten työllistyminen!

Anna musiikille tilaa.
Kuorolaulun tulee olla matalan kynnyksen toimintaa, jotta kaikki voivat osallistua. Kunnallisten tilojen käyttö kuorojen toimintaan tulisi mahdollistaa veloituksetta.

sekalainenjoukko_netti

Ilon kautta elämyksiä
Laulaminen tukee lapsen kehitystä ja itseilmaisua jo ennen kouluikää. Kaikilla lapsilla tulee olla mahdollisuus osallistua.

Omilla äänillä yhdessä
Kuorolaulu toimii minuuden rakentajana ja tukee oman identiteetin löytämisessä.

Riemua ruuhkavuosiin
Kuorolaulu luo yhteisöllisyyttä – myös työpaikoilla.

Muistaakseni laulan
Kuorolaulu pitää vetreänä ja ehkäisee muistisairauksia.

  • Kuorolaulu rakentaa siltoja eri ryhmien välille.
  • Kuorolaulu on kommunikointia.
  • Kuorolaulu toimii terapiana ja ennaltaehkäisee sosiaalisia ja terveydellisiä ongelmia.
  • Suomen laaja kuorokenttä työllistää suuren määrän ammattitaitoisia
    kuoronjohtajia, säveltäjiä, sanoittajia ja sovittajia.

yhdistyy kuoroksi -nettiKuvat: Lassi Rajamaa