Med sång genom livet

Mänskor i alla åldrar och röstlägen kan sjunga i kör. Att sjunga i kör är roligt, lennäkki_nettidet handlar om målinriktad social verksamhet som enligt forskningsrönen bidrar till ökat välmående. Med hjälp av körsång kan man öka samhörigheten mellan bl.a. skolor, olika samfund och grupper. Körsången fungerar också bra som terapi eller som metod för språkinlärning och naturalisering av invandrare.

Körsången förenar amatörer och proffs, sångare och publik. Den skapar innehåll i verksamheten i skolor, daghem, äldreboende, servicehus, sjukhus, arbetsplatser – till vardag och fest.

Kulturverksamheten ökar på kommunens dragningskraft. Det lönar sig att ge sitt stöd åt att sjunga tillsammans – det bidrar till mycket!

Körsången skapar ett gott liv.
I kören lär man sig växelverkan och att acceptera sig själv och ta hänsyn till andra. Att sjunga tillsammans ökar på välmåendet. Det sparar på pengarna då folk mår bra!

Du får mycket!
Låt oss göra det möjligt att skapa en körsångarbana som sträcker sig från småbarn till gamlingar, från elever till proffs. Vi behöver körledare och skapare av körmusik – därför ska vi kunna erbjuda nödvändig utbildning och göra det möjligt att sysselsätta proffsen!

Ge musiken plats.
Körsång är verksamhet där tröskeln är låg, alla ska kunna delta. Offentliga lokaler som ägs av kommunerna bör kunna ställas till körernas förfogande vederlagsfritt.

sekalainenjoukko_nettiGlädjefyllda upplevelser
Sången stöder barnets utveckling och uttrycksförmåga redan före skolåldern. Alla barn bör ha en möjlighet att delta.

Tillsammans med egen röst
Körsång bygger upp självförtroendet och stöder skapandet av en personlig  identitet.

Fröjdefulla aktiva år
Körsången skapar gemenskap – också på arbetsplatserna.

Jag sjunger, vill jag minnas
Körsång håller en i trim och förebygger demens.

  • Körsången kan bygga broar mellan olika grupper.
  • Körsång är kommunikation.
  • Amatörer behöver professionella ledare.
  • Körsång fungerar som terapi och förebygger sociala och medicinska problem.
  • Finlands vitt utbredda nätverk av körer sysselsätter en stor mängd professionella kördirigenter, tonsättare, textförfattare och arrangörer.

yhdistyy kuoroksi -nettiBild: Lassi Rajamaa