Strategia ja arvot

STRATEGIA

Toiminta-ajatus

Suomen musiikkineuvosto yhdistää musiikkielämän ja parantaa sen toiminnan edellytyksiä ja asemaa yhteiskunnassa. Musiikkineuvosto edistää musiikkialan sisäistä yhteistyötä, osallistuu musiikkikentän kehittämiseen ja edistää musiikkioikeuksien toteutumisesta kansallisesti ja kansainvälisesti.

Slogan

“Suomen musiikkineuvosto – musiikkielämän yhteinen ääni.”

ARVOT

Vaikuttavuus. Toimintamme tuottaa jäsenistön toivomia konkreettisia vaikutuksia musiikkielämässä ja yhteiskunnassa. Kehitämme ja käytämme aktiivisesti verkostojamme vaikuttaaksemme poliittiseen päätöksentekoon.

Yhteisöllisyys. Edistämme yhteisymmärrystä, dialogia ja yhteisvastuullisuutta Suomen musiikkielämän toimijoiden kesken. Musiikin saavutettavuus ja yksilön mahdollisuus osallistua musiikkitoimintaan ovat meille tärkeitä.

Avoimuus. Sisäinen ja ulkoinen viestintämme on kattavaa ja läpinäkyvää. Kuuntelemme herkällä korvalla ja keskustelemme.

Toiminnan laadukkuus. Käytämme resurssimme tehokkaasti jäsenistön ja asiakkaiden hyväksi, strategisten valintojemme mukaisesti. Hoidamme hallintoamme ja yhteiskuntasuhteitamme ammattimaisesti.

VISIO 2018

Suomen musiikkineuvosto on tunnettu ja tunnustettu vaikuttaja, jonka toiminnassa kaikki musiikkielämän keskeiset toimijat ovat mukana.
Musiikkineuvosto on onnistunut vaikuttamaan musiikkielämän toimintaedellytysten kohentumiseen mitattavissa olevalla tavalla.
Musiikin perusoikeuksien toteutuminen Suomessa niin alueellisesti kuin kohderyhmittäin on nostettu yhteiskunnalliseen keskusteluun.
Musiikkineuvoston talous on vakaalla ja ennustettavalla pohjalla.

TOIMINNAN TAVOITTEET

Tunnettuus ja vaikuttaminen

Vuosittainen seminaari kevätkaudella.
Ulostulot ajankohtaisissa asioissa: lausuntojen antaminen pyynnöstä ja oma-aloitteisesti, mediatiedotteet, mielipidekirjoitukset
Musiikkipoliittisessa ohjelmassa esitettyjen tavoitteiden edistäminen
Poliittisiin toimijoihin vaikuttaminen, vuotuiset tapaamiset eduskuntapuolueiden edustajien kanssa.
Vaaliteemoihin vaikuttaminen (kuntavaalit 2017).
Yhteistyö muiden kulttuurialan etujärjestöjen kanssa.
Aktivoidaan ja evästetään jäsenistöä osallistumaan yhteiskunnalliseen keskusteluun niin perinteisessä kuin sosiaalisessa mediassa.
Pidetään yllä tietoisuutta musiikin perusoikeuksista.