Työryhmät

Työryhmät toimivat Musiikkineuvoston hallituksen tukena. Työryhmätyöskentely takaa keskittymisen kunkin osa-alueen erityishaasteisiin. Työryhmät ovat musiikki ammattina -työryhmä, musiikkikoulutus- ja kasvatustyöryhmä, musiikin harrastamisen työryhmä, kehitysyhteistyöryhmä ja nuorisotyöryhmä.

Musiikkineuvoston hallitus antaa työryhmille toimeksiantoja, mutta muilta osin työryhmät päättävät toimintamuodoistaan ja agendastaan itsenäisesti. Työryhmien jäsenet ovat musiikkineuvoston jäsenorganisaatioiden edustajia, ja jäsenjärjestöt voivat tuoda omia aiheitaan työryhmien käsiteltäväksi.

Työryhmät paneutuvat sektoreillaan määrittelemään musiikkioikeuksien sisältöä käytännön tasolla ja selvittämään niiden toteutumiseen liittyviä haasteita.

Musiikki ammattina -työryhmä
puheenjohtaja Niilo Tarnanen
niilo.tarnanen@gmail.com

Musiikkikoulutus- ja kasvatustyöryhmä
puheenjohtaja Annika Mylläri
annika.myllari@centria.fi

Musiikin harrastamisen työryhmä
puheenjohtaja Sanna-Mari Holma
sanna-mari.holma@musiikkiliitto.fi

Kehitysyhteistyöryhmä
puheenjohtaja Jaana-Maria Jukkara
jmjukkara@globalmusic.fi

FMC Youth
puheenjohtaja Lito Gilberto
litogilberto1@gmail.com