Työryhmät

Musiikkineuvostossa toimii hallituksen työn tukena kolme työryhmää: musiikki ammattina -työryhmä, musiikkikoulutus- ja kasvatustyöryhmä sekä musiikin harrastamisen työryhmä. Työryhmätyöskentely takaa keskittymisen kunkin osa-alueen erityishaasteisiin.

Musiikkineuvoston hallitus antaa työryhmille toimeksiantoja, mutta muilta osin työryhmät päättävät toimintamuodoistaan ja agendastaan itsenäisesti. Musiikkineuvoston jäsenorganisaatiot voivat tuoda omia aiheitaan työryhmien käsiteltäväksi.

Työryhmät paneutuvat sektoreillaan määrittelemään musiikkioikeuksien sisältöä käytännön tasolla ja selvittämään niiden toteutumiseen liittyviä haasteita.

 

Musiikki ammattina -työryhmä
puheenjohtaja Charlotta Kivistö
charlotta.kivisto@hyvinkaan-orkesteri.inet.fi

Musiikkikoulutus- ja kasvatustyöryhmä
puheenjohtaja Mirja Kopra
mirja.kopra@tamk.fi

Musiikin harrastamisen työryhmä
puheenjohtaja Virpi Häyrinen
virpi.hayrinen@sulasol.fi

Kehitysyhteistyöryhmä
puheenjohtaja Jaana-Maria Jukkara
jmjukkara@globalmusic.fi

Nuorisotyöryhmä
puheenjohtaja Julia Petäjä
julia.petaja@sool.fi

Leave a Reply

Your email address will not be published.