Työryhmät

Työryhmät toimivat Musiikkineuvoston hallituksen tukena. Työryhmätyöskentely takaa keskittymisen kunkin osa-alueen erityishaasteisiin. Työryhmät ovat musiikki ammattina -työryhmä, musiikkikoulutus- ja kasvatustyöryhmä, musiikin harrastamisen työryhmä, kehitysyhteistyöryhmä ja nuorisotyöryhmä.

Musiikkineuvoston hallitus antaa työryhmille toimeksiantoja, mutta muilta osin työryhmät päättävät toimintamuodoistaan ja agendastaan itsenäisesti. Työryhmien jäsenet ovat musiikkineuvoston jäsenorganisaatioiden edustajia, ja jäsenjärjestöt voivat tuoda omia aiheitaan työryhmien käsiteltäväksi.

Työryhmät paneutuvat sektoreillaan määrittelemään musiikkioikeuksien sisältöä käytännön tasolla ja selvittämään niiden toteutumiseen liittyviä haasteita.

Musiikki ammattina -työryhmä
puheenjohtaja Markku Klami
markku.klami@gmail.com

Musiikkikoulutus- ja kasvatustyöryhmä
puheenjohtaja Mirja Kopra
mirja.kopra@tamk.fi

Musiikin harrastamisen työryhmä
puheenjohtaja Virpi Häyrinen
virpi.hayrinen@sulasol.fi

Kehitysyhteistyöryhmä
puheenjohtaja Jaana-Maria Jukkara
jmjukkara@globalmusic.fi

FMC Youth
puheenjohtaja Pekka Löhönen
pekka.lohonen@gmail.com
Kotisivut: fmcyouth.fi