70-vuotias Kansainvälinen musiikkineuvosto (IMC) juhlii tulevana vuonna

Kansainvälisen musiikkineuvoston (IMC) kuudes World Forum On Music-tapahtuma järjestetään 27.9.–1.10.2018 Pariisissa, ja samalla juhlistetaan IMC:n 70-vuotista taivalta musiikkioikeuksien edistäjänä.

Jokaisen ihmisen oikeus ilmaista itseään ja osallistua on musiikkioikeuksien lähtökohta. Suomen musiikkineuvosto suomensi musiikkioikeudet vuonna 2015 ja pyrkii toiminnassaan edistämään niitä sekä kotimaassa että kansainvälisesti.

Musiikkioikeudet

Jokaisella lapsella ja aikuisella on oikeus
– ilmaista itseään vapaasti musiikin keinoin
– oppia musiikin ilmaisuja ja taitoja sekä
– osallistua, kuunnella, luoda ja saada tietoa musiikista.

Musiikin tekijällä ja esittäjällä on oikeus
– asianmukaisiin toimintaedellytyksiin, joilla hän voi kehittää taidettaan ja päästä esille eri medioissa sekä
– saada työstään asianmukainen tunnustus ja korvaus.

European Agenda For Music kokoaa musiikkialan äänet

Euroopan musiikkineuvoston (EMC) tuore European Agenda For Music -ohjelma käsittelee muun muassa musiikkikoulutusta sekä musiikin saavutettavuutta ja monimuotoisuutta. Ohjelman lähtökohtana ovat musiikkioikeudet. Tavoitteena on ollut koota eurooppalaisen musiikkialan äänet yhteen ja mahdollistaa vuoropuhelu päättäjien ja sidosryhmien kanssa.

Ohjelman teemat ovat

  • Koulutus ja saavutettavuus
  • Teknologia
  • Yhteistyö ja kumppanuus
  • Monimuotoisuus
  • Liikkuvuus
  • Levittäminen
  • Yhteiskunnallinen vaikuttaminen
  • Tunnustus työstä
  • Tiedonkeruu ja analyysi

Tutustu ohjelmaan osoitteessa europeanagendaformusic.eu.

European agenda

Suomen musiikkineuvosto on yksi EMC:n jäsenjärjestöistä, ja mukana tukemassa ohjelman edistämistä.

Euroopan musiikkineuvoston jäsenistö kokoontui Oslossa

EuropeanForumOnMusic

European Forum On Music -tapahtuma järjestettiin tänä vuonna Oslossa.

Euroopan musiikkineuvoston (EMC) vuotuinen European Forum On Music -tapahtuma järjestettiin tänä vuonna Oslossa 7.–10. kesäkuuta. Tapahtuman teema oli Euroopan musiikillisten juurien tulevaisuus. Suomen musiikkineuvostosta paikalla oli nuorisoedustaja Pekka Löhönen, joka on myös eurooppalaisia musiikkialan nuoria edustavan EMC Fellows -ryhmän jäsen.

EMC Fellows -ryhmän Laura Leslie (Skotlanti) vieraili Helsingissä EMC:n Oslon tapahtuman yhteydessä Kuvassa Musiikkineuvoston pääsihteeri Sanni Kahilainen, Laura Leslie ja nuorisoedustaja Pekka Löhönen.

EMC Fellows -ryhmän Laura Leslie (Skotlanti) vieraili Helsingissä EMC:n Oslon tapahtuman yhteydessä. Kuvassa Musiikkineuvoston pääsihteeri Sanni Kahilainen, Laura Leslie ja nuorisoedustaja Pekka Löhönen.

Löhönen kertoo, että tapahtumassa käsiteltiin muun muassa kestävää kehitystä ja ympäristökysymyksiä musiikkialalla. Suullisten perinteiden tulevaisuutta pohdittiin, ja esimerkiksi saamelaismusiikki oli keskustelun aiheena.

Eurooppalaisten orkestereiden tilannetta käsiteltäessä esimerkiksi yleisötyön ja etenkin nuoren yleisön merkitys tulevaisuudessa oli herättänyt keskustelua.

“Monessa paikassa yleisötyö on käynnistymässä ja todettiin, että tulevaisuuden turvaamiseksi tarvitaan toiminnan päivittämistä ja konkreettisia tekoja. Suomessa asian suhteen kyllä ollaan jo pitkään toimittu”, Pekka Löhönen kertoo.

Seuraavan kerran EMC Fellows -ryhmä tapaa Budapestissa marraskuussa 2018.