Suomen musiikkineuvosto (FMC) on yhdistys, joka kattaa laajasti koko suomalaisen musiikin kentän. Sen 25 eri jäsenorganisaatiota toimivat musiikin joka saralla ammattimaisesta toiminnasta musiikin harrastamiseen sekä koulutukseen ja tutkimukseen. FMC:n tavoitteena on toimia näiden suomalaisten musiikkiyhteisöjen yhdyssiteenä ja yhteisenä äänenä.

FMC:n tärkein tehtävä on edistää Kansainvälisen musiikkineuvoston (IMC) määrittelemien, FMC:n vuonna 2015 suomeksi julkaisemien musiikkioikeuksien toteutumista kaikkialla Suomessa ja kaikkien Suomessa asuvien osalta sekä maailmanlaajuisesti. Keväällä 2022 päivitettyyn FMC:n musiikkipoliittiseen ohjelmaan “Musiikki kuuluu kaikille” on koottu ehdotuksia toimenpiteiksi, jotka edistäisivät musiikkioikeuksien toteutumista Suomessa. Ohjelma antaa perustan FMC:n eduskuntavaalivaikuttamiselle vuonna 2023.