Jäsenkriteerit

SUOMEN MUSIIKKINEUVOSTON JÄSENKRITEERIT JA VALINTAPERIAATTEET

Jäsenistössä tulee olla edustettuna monipuolisesti musiikkielämän osa-alueet.

1. Yhdistyksen jäseniksi voidaan hyväksyä musiikin alalla toimivat oikeustoimikelpoiset yhteisöt.

2. Suomen musiikkineuvoston jäsenten tulee olla musiikkiin liittyvän toimialansa kattavia ja keskeisiä yhteisöjä.

3. Vapaamuotoiseen jäsenhakemukseen tulee liittää yhteisön säännöt, toimintasuunnitelma ja edellisen vuoden toimintakertomus tai muu selvitys toiminnasta.

Nämä jäseneksi hyväksymisen kriteerit on hyväksytty Suomen musiikkineuvoston hallituksen kokouksessa 5.10.2004.