Toiminta

Suomen musiikkineuvosto (FMC) on yhdistys, joka kattaa lähes koko suomalaisen musiikin kentän. Sen jäsenorganisaatiot toimivat musiikin joka saralla ammattimaisen ja harrastustoiminnan sekä musiikkikoulutuksen parissa. FMC:n tavoitteena on toimia suomalaisten musiikkiyhteisöjen yhdyssiteenä.

Lisäksi FMC toimii kulttuurisen kehitysyhteistyön kentällä neuvoen ja avustaen jäsenjärjestöjään kehityshankkeissa Maailman musiikkineuvoston IMC:n kehitysyhteistyöohjelman puitteissa.

Tavoitteenamme on
– edistää musiikkielämän ja musiikkikasvatuksen yhteiskunnallista arvostusta ja asemaa,
– parantaa musiikkialan toimintaedellytyksiä,
– lisätä musiikkielämän sisäistä yhteistyötä ja tiedonkulkua järjestöjen kesken,
– edistää kansainvälistä yhteistyötä ja osallistua kansainvälisen musiikki- ja kulttuurielämän kehittämiseen sekä
– edistää taiteen perusoikeuden toteutumista EU:ssa ja muissa maanosissa

Jotta voisimme saavuttaa nämä tavoitteet, tehtävämme on
– järjestää keskustelufoorumeita ja välittää musiikkialan yhteisöille näiden toiminnassaan tarvitsemaa uutta tietoa,
– kuulua jäsenenä Kansainväliseen musiikkineuvostoon (IMC) ja Euroopan musiikkineuvostoon (EMC)
– välittää kansainvälistä tietoa jäsenille sekä
– ryhtyä tarpeen tullen muihinkin tarkoituksensa toteuttamista edistäviin vastaavanlaisiin toimenpiteisiin.

Työryhmät

Musiikkineuvostossa toimii hallituksen työn tukena viisi työryhmää: musiikki ammattina -työryhmä, musiikkikoulutus- ja kasvatustyöryhmä, musiikin harrastamisen työryhmä, nuoristotyöryhmä sekä kehitysyhteistyöryhmä.

Musiikkipoliittinen ohjelma

Musiikkineuvoston tehtävä on musiikkielämän ja musiikkikasvatuksen yhteiskunnallisen arvostuksen ja aseman edistäminen sekä musiikkialan toimintaedellytysten parantaminen. Tätä tehtäväänsä musiikkineuvosto toteuttaa edistämällä musiikkipoliittiseen ohjelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumista viestimällä niistä päättäjille; puolueille, kansanedustajille, ministeriöiden virkamiehille, kunnallispoliitikoille ja ‐virkamiehille sekä medialle.

Toimintasuunnitelma

Musiikkineuvoston toimintasuunnitelma vuodelle 2023 päivitetään sivulle syyskokouksen jälkeen.